• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
ประชา
สัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับค่ะ | กำหนดชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ช่วง วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี หากเลยกำหนดเสียค่าปรับและสามารถชำระภาษีค้างจ่ายได้ตลอดทั้งปี | ประกาศลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
พันจ่าเอกสุรชัย ภูขมัง
ปลัด อบต.แม่สิน
นายศรีลัง เจริญ
นายก อบต.แม่สิน
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
News & Events
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
  • สถานะ
   เลขที่
   หัวข้อ
   วันที่
  ของดี...
  ตำบลแม่สิน
  ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน