• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
ประชา
สัมพันธ์
ช่องทางแสดงความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 8 ช่อง ดังนี้ ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น เว็ปไซค์ www.Tambonmaesin.go.th E - mail : Tambonmaesin_ms@hotmail.com เฟชบุ๊ค อบต.แม่สิน เพจ อบต.แม่สิน สายตรง อบต. โทร. 055 911967 / 055 911968 สายตรง นายก 087 1958 255 กรณีเกิดเหตุร้าย เหตุด่วน CALL CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 091 – 284 - 1663 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับค่ะ | กำหนดชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ช่วง วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี หากเลยกำหนดเสียค่าปรับและสามารถชำระภาษีค้างจ่ายได้ตลอดทั้งปี
พันจ่าเอกสุรชัย ภูขมัง
ปลัด อบต.แม่สิน
นายศรีลัง เจริญ
นายก อบต.แม่สิน
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
News & Events
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
  • สถานะ
   เลขที่
   หัวข้อ
   วันที่
  ของดี...
  ตำบลแม่สิน
  ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงาน