ReadyPlanet.com


ฝากให้คณะผู้บริหารอ่านด้วยครับ เป็นคำแนะนำ


ได้ข่าวว่าตำบลแม่สินมีโครงการ (บังคับ) ให้ สอบต.เรียนต่อ ใช่ไหมครับ  อยากจะเสนอว่าลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่ซิครับ  เอาเงินที่บังคับให้ สอบต.ไปเรียนต่อ  มาจัดตั้งกองทุนส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนแล้วให้เขากลับมาทำงานใน อบต.น่าจะดีกว่านะครับ  อย่างน้อยก็เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม  และยังช่วยลดปัญหาการว่างงานได้ด้วยเพราะเด็กจบมาก็มีงานรองรับ  อีกอย่างหนึ่งก็ยังช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่เขาอยากเรียนแต่ฐานะทางครอบครัวไม่ดีได้ด้วยนะครับด้วย  ผมว่าถ้าคณะบริหารพยายามคิดต่าง  ไม่ใช่ทำตามกระแสที่ทั่วประเทศเข้าทำกันผมว่าน่าจะมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิม  แล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องสวนส้มนะครับ  ทำไมไม่มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อแปรรูปผลผลิตกันบ้างละครับ หรือว่าเคยทำแล้วแต่ล้มเลยกลัวกัน  ผมว่าน่าจะเอาความล้มเหลวที่ผ่านมา  นำมาเป็นบทเรียนว่าที่ผ่านมามันไม่สำเร็จเพราะอะไร?  ฝากให้คณะผู้บริหารอ่านและพิจารณะด้วนนะครับ ลองคิดดู ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ เด็กคิดต่าง (pak_zaza129-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-04 17:57:08


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความเห็นที่ 1 (1509514)

 

ได้ข่าวว่าตำบลแม่สินมีโครงการ (บังคับ ) ให้ ส.อบต.เรียนต่อ ใช่ไหม่ ?
      องค์การส่วนตำบลแม่สินไม่มีโครงการบังคับให้ ส.อบต.แม่สินเรียนต่อ    แต่มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1829 เรื่องซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับ ป.โทและป.ตรี ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ อบต.แม่สินสามารถให้ทุนการศึกษาและตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษา ระดับ ป.ตรี ป.โท ของ อปท. ให้แก่พนักงาน ส.อบต. และผู้บริหาร ตามความสมัครใจ โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่ กรมส่งเสริมฯ กำหนดเพื่อเป็นสวัสดิการเพื่อนำความรู้มาพัฒนาองค์กรและชุมชนของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
          ประเด็น ทำไมไม่จัดตั้งกองทุนให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียน
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน ได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นทุน การศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น ซึ่งมีหลักเกณฑ์  กรมส่งเสริมฯกำหนด ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1365  เรื่องหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองท้องถิ่นดังนี้
1. อปท.สามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ปีละไม่เกิน 3 %
2. การให้ทุนการศึกษา ฯลฯ ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
3. เด็กนักเรียนฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับทุน ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆของรัฐ โดยให้ยื่นคำขอรับทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
4. - มีภูมิลำเนาอยู่อยู่ในพื้นที่
   -     เป็นเด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โดยผ่านความเห็นชอบของประชาคมท้องถิ่น
5. เป็นผู้ที่มีผลความประพฤติดีและเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกกว่า 3.00
6. การดำเนินการคัดเลือกให้ อปท.ดำเนินตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
7. ค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือบำรุง ค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกินปีละ 33,000 บาท 
การดำเนินการของ อบต.แม่สิน ได้ถือปฏิบัติตาม  กฎหมายนโยบายอย่าง          เคร่งคัด ยุติธรรม โปร่งใส เสมอภาค
            ประเด็น การจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลส้มเขียวหวาน

           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินที่ผ่านมาได้ให้การอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจทำสวนส้มตำบลแม่สินไปแล้ว ซึ่งกลุ่มมีการบริหารงานจัดการในแบบคณะกรรมการ โดยอบต.แม่สิน ไม่มีอำนาจเข้าไปแทรกแซงในการบริหารการจัดการ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ตอบ 2010-09-13 13:16:00


ความเห็นที่ 2 (1515456)

ตอบได้ชัดเจนดีครับแว็ปไซด์ก็เขียนเข้าใจง่ายเมื่อก่อนไม่ได้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้

ผู้แสดงความคิดเห็น คนพื้นที่ วันที่ตอบ 2010-10-29 09:33:48


ความเห็นที่ 3 (1528388)

ความคิดนี้สุดยอดเลยค่ะ เห็นด้วยอย่างมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดหมือนกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น จากคนบ้านเดียวกัน แต่อยู่ไกลบ้านเกิด วันที่ตอบ 2011-01-21 19:16:20ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.